Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Chopina 13, 35-055 Rzeszów

Telefony:

(17) 748 26 50 (sekretariat)

(17) 748 26 54 (pokój nauczycielski)

(17) 748 28 66 (księgowość)

(17) 748 26 48 (biblioteka, pedagog)

E-mail:

sekretariat@gm2.resman.pl

gim2rzeszow@wp.pl

DJ-ImageSlider

  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5
  • slajd6
  • slajd7
  • slajd8
  • slajd9

Historia szkoły w pigułce

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka to nowoczesna i bezpieczna szkoła o ponad 100-letniej tradycji.

Rok szkolny 1905/06

2 września – otwarcie 4-klasowej Szkoły Pospolitej Żeńskiej przy ul. Lwowskiej (dziś Piłsudskiego) w budynku zakupionym przez miasto, na podstawie orzeczenia wydanego przez c. k. Radę Szkolną Krajową. 12 listopada 1905 r. nadano szkole imię Seweryny Duchinskiej, poetki rzeszowskiej zmarłej w sierpniu 1905 roku.

Rok szkolny 1923/24

Szkoła liczy już 14 oddziałów  i funkcjonuje jako Szkoła Pospolita Żeńska 7-klasowa im.S. Duchińskiej. Nauka odbywa się na dwie zmiany.

Rok szkolny 1928/29

25 maja – miała miejsce uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy własny budynek szkoły. Poświęcenia dokonał ks. prałat Michał Tokarski w obecności wojewody hr. W. Gołuchowskiego, starosty Friedricha i burmistrza dra R. Krogulskiego.

Rok 1931/32

Naukę rozpoczęto w starym budynku, a 19 października 1931 r. po Mszy Św. uczennice przeszły do nowego obecnego gmachu. 15 listopada – nastąpiło otwarcie świetlicy dla najuboższych. 7 maja – szkołę odwiedził ks. bp. dr F. Barda, udzielając jej swego błogosławieństwa.

Rok szkolny 1939/40

Wybucha II wojna światowa. W szkole zorganizowano szpital wojskowy. Od 11 września Niemcy zajmują budynek i urządzają w nim swój sztab.

Lata okupacji 1940 – 1944

Nauka odbywa się z przerwami a 1 października 1940 r. Niemcy likwidują szkołę. Dzieci rozdzielono do innych szkół rzeszowskich, nauka odbywa się 2–3 razy w tygodniu. W kwietniu zezwolono na naukę na wolnym powietrzu.

Rok 1944/45

1 września – symboliczne rozpoczęcie nauki Mszą Św. Od 21 września naukę prowadzono kolejno w bursie przy ul. Krakowskiej – dziś ul. ks. Jałowego, od 26 października przeniesiono naukę do szkoły im. św. Jadwigi – dziś SP nr 3, od 2 maja szkoła została przeniesiona do odremontowanego budynku przy ul Chopina 11, Szkoły im. Jachowicza – dziś III LO.

Rok szkolny 1945/46

1 kwietnia – powrót do własnego budynku, ul. Chopina 13.

Rok szkolny 1948/49

Przekształcenie szkoły na 11-letnią typu licealnego.

Rok szkolny 1960/61

1 września w wyniku pierwszej reorganizacji przekształcono szkołę w Szkołę Podstawową nr 15 i III Liceum Ogólnokształcące.

9 listopada 1991 roku zostało nadane Szkole Podstawowej nr 15 imię Janusza Korczaka oraz uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Rok szkolny 1999/2000

1 września 1999r. na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały nr XI/63/99Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 marca 1999 r. utworzono Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie.
Gimnazjum nr 2 powstało na bazie lokalowej i kadrowej postawionej w stan likwidacji  Szkoły Podstawowej nr 15 im. Janusza Korczaka – przez okres 6 lat szkoły funkcjonowały obok siebie.

Rok szkolny 2005/2006

19 maja 2006 r. na wniosek nauczycieli, uczniów i rodziców nadano szkole imię Janusza Korczaka oraz przekazano sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zapisywania kolejnych kart historii naszej szkoły.

Maria Snakowska – dyrektor

Facebook Like Box

Mapka