Kontakt

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Chopina 13, 35-055 Rzeszów

Telefony:

(17) 748 26 50 (sekretariat)

(17) 748 26 54 (pokój nauczycielski)

(17) 748 28 66 (księgowość)

(17) 748 26 48 (biblioteka, pedagog)

E-mail:

sekretariat@gm2.resman.pl

gim2rzeszow@wp.pl

DJ-ImageSlider

  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5
  • slajd6
  • slajd7
  • slajd8
  • slajd9

Rok Janusza Korczaka - 2012

header

 

 

 

 

Trochę historii

„ Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia
i ciepło miłości. Zapewnijcie mu jasne
dzieciństwo, a dacie mu zapas uśmiechów
na całe długie życie cierniowe."
Janusz Korczak

Te słowa Janusza Korczaka są misją Gimnazjum nr 2 od pierwszego roku jego istnienia, od 2001r. , kiedy zostało utworzone na bazie istniejącej od 1966r. Szkoły Podstawowej nr 15 w Rzeszowie. Można powiedzieć, że gimnazjum przejęło tradycje podstawówki, której patronem był Korczak. Do tej ważnej chwili, jaką jest nadanie imienia, cała społeczność szkolna przygotowywała się bardzo długo. Najpierw w plebiscycie, w którym brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, zadecydowano o wyborze patrona. Następnie przez ponad rok przygotowywano się do uroczystego, urzędowego nadania imienia i sztandaru, które miało miejsce 19 maja 2006r.

korczak 1 korczak 2
korczak 3 korczak 4

Przygotowania do uroczystości wymagały zaangażowania uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, a ich celem było jak najlepsze poznanie sylwetki J. Korczaka.
Zorganizowano konkurs w kilku kategoriach : literacka ( poezja i proza), plastyczna, fotograficzna, informatyczna, recytatorska, techniczna.

„Złote myśli Janusza Korczaka" to przedsięwzięcie, którego celem było dogłębne poznanie działalności pedagogicznej i wychowawczej naszego patrona. Bibliotekarka zebrała z różnych pism Korczaka „złote myśli" pokazujące jego stosunek do wychowania, nauczania i rozumienia potrzeb dziecka. Uczniowie w formie plakatu mieli zaprezentować w dowolnej technice jedną z maksym. Następnie plakaty zostały zawieszone na ścianach pracowni.

korczak 5 korczak 6
korczak 7  

Nauczyciele plastyki, techniki i matematyki włączyli się w realizację projektu: „Szkoła moich marzeń". Uczniowie za pomocą kolorowych makiet wykonanych z różnych materiałów pokazali, jak wyobrażają sobie idealną szkołę. Pośród uczniowskich prac znalazły się także i te przedstawiające nasze gimnazjum – duży budynek z czerwonej cegły z charakterystycznymi jasnymi wykończeniami wokół okien i drzwi.
Wszystkie plakaty i makiety zostały pokazane na wystawie zorganizowanej w dniu nadania imienia szkole i podziwiali je zaproszeni na tę uroczystość goście: rodzice, władze oświatowe, ksiądz biskup i ksiądz proboszcz oraz cała społeczność szkolna.

korczak 8

Uczniowie wzięli również udział w konkursie literackim, w ramach którego w formie wierszy i opowiadań mogli wyrazić swoje przemyślenia na temat życia Janusza Korczaka i jego działalności na rzecz dzieci. Zamieszczone poniżej utwory poetyckie pochodzą z tomiku poezji wydanego z okazji uroczystości nadania imienia szkole. Zgromadzono w nim wiersze o Korczaku, szkole, dorastaniu i dylematach młodzieży XXIw. Tomiki poezji są do dziś przechowywane w bibliotece szkolnej i eksponowane każdego roku na wystawie „Młodzi Twórcy" organizowanej z okazji Dni Otwartych Szkoły.

korczak 9

Warto jeszcze wspomnieć o konkursie recytatorskim: „Janusz Korczak w legendzie poetyckiej". Zainteresowani uczniowie pod okiem polonistek wybierali wiersze poświęcone przyszłemu patronowi, a następnie prezentowali je podczas zmagań konkursowych. Autorami recytowanych utworów poetyckich byli wychowankowie Korczaka, jego znajomi, a także poeci, których zafascynowała działalność Starego Doktora i jego wielkie serce okazywane dzieciom. Zarówno uczestnicy konkursu, jak i jury oraz widzowie mieli okazję poznać sylwetkę i działalność Niezwykłego Przyjaciela Dzieci.

korczak 10

Tego typu konkursy odbywają się w naszej szkole cyklicznie, by kolejne pokolenia uczniów mogły poznać prawdę i legendę o patronie szkoły. Rok temu, podczas obchodów Święta Szkoły laureaci konkursu recytowali wiersze o Starym Doktorze, wzbogacając w ten sposób montaż słowno muzyczny poświęcony Korczakowi.

Janusz Korczak jest stale obecny w życiu Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. Każdego dnia wita uczniów wchodzących do szkoły, spoglądają z wielkiego portretu zawieszonego na ścianie korytarza.

korczak 11

W planie pracy wychowawczej szkoły znajdują się tematy poświęcone Korczakowi, realizowane podczas lekcji wychowawczych, szczególnie w klasach pierwszych, w celu zapoznania nowych uczniów gimnazjum ze sylwetką patrona szkoły.

Aktualności

W roku poświęconym Korczakowi w naszym gimnazjum podjęto następujące działania:

1. Podczas lekcji wychowawczych zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły.

2. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach z wyeksponowanymi „złotymi myślami" J. Korczaka.

3. W ramach działającego w szkole Dyskusyjnego Klubu Filmowego obejrzenie filmu „Janusz Korczak – król dzieci".

4. Wydanie majowego numeru gazetki szkolnej Szkolny Mixer poświęconego Staremu Doktorowi.

5. Wprowadzenie w życie przez samorząd uczniowski „pomysłów Starego Doktora" w postaci skrzynki podziękowań i przeprosin.

6. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego cyklu zajęć edukacyjnych na temat praw dziecka.

7. Zorganizowanie konkursu na najlepszą klasową gazetkę poświęconą Korczakowi.

8. Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego pn.„Janusz Korczak – znam go ?"

9. Prezentacja programu - „Bliżej Korczaka" uczniom Szkoły Podstawowej w Słocinie podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Rzeszowie.

Facebook Like Box

Mapka